Viktiga datum läsåret 2017/2018 Ramlösa friskola

Viktiga datum läsåret 2017/2018 Ramlösa friskola

14/8           Skolstart

v.34           Värdegrundsvecka        

6/9            Planeringsdag fritids, skola som vanligt MEN fritids och förskoleklass stängt denna dag

v.37            Friskvårdsvecka

11/9           Järavallen för åk 1 - 6

20/9          Studiedag, fritids öppet

22/9          Planeringsdag för personalen på förskolorna, förskolan är stängd

26/9           Planeringsdag för personalen i förskoleklassen, verksamheten öppen MEN    ingen ordinarie       personal i undervisningen

v.41            Kvalitetsmålsvecka

24/10         FN-dagen firas gemensamt

v.44            Höstlov, fritids öppet

22/11         Studiedag, fritids öppet

25/11          Öppet hus 8.30-11.30 (frivillig närvaro, de elever som deltar är lediga 10/1)

25/11           Julmarknad 11.30-13.30 Välkomna!    

21/12          Terminsslut

8/1              Planeringsdag för personalen på förskolorna, förskolan är stängd

9/1              Studiedag för skola OCH fritids, OBS! verksamheten stängd HELA dagen

10/1            Terminsstart för de elever som inte deltagit på Öppet Hus 25/11

11/1            Terminsstart för de elever som deltagit på Öppet Hus 25/11

15/1            Skolinformationsmöte 18.30 för föräldrar till blivande förskoleklassbarn, läsåret 2018/2019

v.8              Sportlov, fritids öppet

7/3              Studiedag, fritids öppet

v.11            Kvalitetsmålsvecka

v.13            Påsklov, fritids öppet

30/4           Lovdag, fritids öppet

11/5           Lovdag, fritids öppet

v.21           Friskvårdsvecka

8/6            Terminsslut   

Viktiga datum 2016/2017

Viktiga datum läsåret 2016/2017 Ramlösa friskola

16/8                Skolstart

v.34                Värdegrundsvecka                 

5/9                 Planeringsdag för personalen på Mini fritids, fritids öppet

6/9                 Planeringsdag för personalen på Maxifritids, fritids öppet      

v.37                Friskvårdsvecka

27/9               Planeringsdag för personalen i förskoleklassen, verksamheten stängd fram till 13.00 för förskoleklassbarnen

v.41                Kvalitetsmålsvecka

v.44                Höstlov, fritids öppet

21/11              Studiedag, fritids öppet

26/11              Öppet hus 8.30-11.30 (frivillig närvaro, de elever som deltar är lediga 11/1)

26/11              Julmarknad 11.30-13.30 Välkomna!

19/12              Planeringsdag för personalen på förskolorna, förskolan är stängd

22/12              Terminsslut

11/1                Terminsstart för de elever som inte deltagit på Öppet Hus 26/11

12/1                Terminsstart för de elever som deltagit på Öppet Hus 26/11

19/1                Planeringsdag för personalen i förskoleklassen, verksamheten stängd fram till 13.00 för förskoleklassbarnen

23/1                Skolinformationsmöte 18.30 för föräldrar till blivande förskoleklassbarn läsåret 2017/2018

v.8                  Sportlov, fritids öppet

v.11                Kvalitetsmålsvecka

v.15                Påsklov, fritids öppet

v.20                Friskvårdsvecka

26/5               Lovdag, fritids öppet

5/6                 Lovdag, fritids öppet

8/6                 Terminsslut   

12/6                Planeringsdag för personalen i förskolorna,förskolan är stängd

Viktiga datum läsåret 2015/2016 Ramlösa friskola

17/8                Skolstart

v.34                Värdegrundsvecka                 

27/8               Planeringsdag för personalen på Mini och Maxi fritids    

v.37                Friskvårdsvecka

7/9                 Heldagsutflykt Järavallen åk 1-6

29/9               Planeringsdag för personalen i förskoleklassen

v.41                 Kvalitetsmålsvecka

v.44                 Höstlov

19/11               Studiedag

21/11               Öppet hus 8.30-11.30 (obligatorisk närvaro för alla elever)

21/11               Julmarknad 11.30-13.30 Välkomna!

15/12              Planeringsdag för personalen på förskolorna (förskolan är stängd)

18/12              Terminsslut

11/1                Lovdag (kompensationsdag för öppet hus), studiedag för lärarna

12/1                Terminsstart

19/1                Planeringsdag för personalen i förskoleklassen

20/1                Skolinformationsmöte 18.30 för föräldrar till blivande förskoleklassbarn läsåret 2016/2017

v.8                  Sportlov

9/3                 Studiedag

v.11                 Kvalitetsmålsvecka

v.12                 Påsklov

30/3               Öppet hus på våra förskolor

6/5                 Lovdag

v.21                 Friskvårdsvecka

8/6                 Planeringsdag för personalen i förskolorna (förskolan är stängd)

9/6                 Terminsslut