Kvalitetsmål "Lek och rörelse"

Idag var det startskottet för vårt nya kvalitetsmål "Lek och rörelse". Detta kommer att pågå under hela verksamhetsåret för både förskola och skola där resp avdelning på förskolan har sin egen kompisklass på skolan att jobba aktivt med ämnet.
 
Hustomtarna besökte skolan för att titta på en kort teater om "Nutid möter dåtid"

Vi bjöds på en resa mellan 2015 så långt tillbaka som 1920

Här illustrerar våra proffsiga skådespelare hur det kunde vara på 80-talet med att hoppa gummiband,

eller som här när man spelar "kula"
 
Vi fick följa med tillbaka till 20-talet och då kunde leken bestå av spännband från en trätunna som illustrerar ett hjul,
 
eller som i filmerna med Emil i Lönneberga "trägeväret"
 
Syftet med träffen är således att visa upp hur lek och rörelse kom till uttryck förr och hur det gamla eventuellt kan återskapas eller pånyttfödas.
 
 
 
 
 

Kvalitetsmål: Vattentema

Under detta läsår har vårt kvalitetsmål varit VATTEN. Skola och förskola har tillsammans pratat om, jobbat med och skapat kring vatten under läsåret på våra gemensamma träffar skola/förskola.
 
Idag hade vi en gemensam avslutning där varje grupp fick presentera/gestalta något kring vatten och en utställning i korridoren som gick att beskåda efteråt.
 
Publiken var samlad. Vi saknade åk 2 som var på stadsvandring och åk 5 som var på skol-OS i fotboll.
 
Solhuset försöker att förstärka upplevelsen av vatten med egentillverkat rekvisita-material.
 
Åk 3 och 4 med sin vattensång med inslag av rapp.
 
Hela tillställningen presenterades av våra duktiga konferencierer från åk 5.

Till sist tog man sig en runda kring vattenutställningen och fick se dessa vackra och informativa skapelser.
 

Vattenprojektet

Föregående verksamhetsår var vårt kvalitetsmål "hållbar utveckling" och kommande läsår fortsätter vi i miljötänket och har "vattentema" som vårt kvalitetsmål. Detta är ett projekt som Ramlösa friskolas alla förskolebarn och skolelever tillsammans arbetar med. Några gånger framöver kommer det att vara träffar mellan "stor och liten" d v s förskolans olika avdelningar har en respektive fadderklass på skolan som man arbetar med.
 
Efter att man fått en vattenupplevelse och sett en film om vatten samt sjungit vattensånger skulle resp fadderklasser måla ett konstverk i vattenfärg tillsammans med förskolebarnen och då kan det se ut så här:
 
Ett härligt möte mellan "liten och stor" gör att det blir väldigt kreativa konstverk, här har vi bl a ett konstverk som är färdigt. I slutet av vårterminen 2015 kommer det att bli en större utställning av allt skapande under läsåret!