Avtackning elevrådet

Idag har vi avtackat elevrådet för det gångna läsåret. Sista mötet brukar innehålla bl a en festfika enl tradition :)
Här ser vi 3/4 av elevrådet tillsammans med rektor Lisa och förskolechef Ingrid.
 
Publicerat i Skola