Barnhearing ang framtidstro

Idag har vi haft besök av politiker från Helsingborg under förmiddagen i syfte att möta och lyssna på våra elevers kunskap, tankar och åsikter kring temat framtidstro. På uppdrag av kommunfullmäktige har en s k barnhearing tagit form tack vare ansvariga barnrättsamordnare.
 
Publicerat i Skola