Viktiga datum läsåret 2017/2018 Ramlösa friskola

Viktiga datum läsåret 2017/2018 Ramlösa friskola

14/8           Skolstart

v.34           Värdegrundsvecka        

6/9            Planeringsdag fritids, skola som vanligt MEN fritids och förskoleklass stängt denna dag

v.37            Friskvårdsvecka

11/9           Järavallen för åk 1 - 6

20/9          Studiedag, fritids öppet

22/9          Planeringsdag för personalen på förskolorna, förskolan är stängd

26/9           Planeringsdag för personalen i förskoleklassen, verksamheten öppen MEN    ingen ordinarie       personal i undervisningen

v.41            Kvalitetsmålsvecka

24/10         FN-dagen firas gemensamt

v.44            Höstlov, fritids öppet

22/11         Studiedag, fritids öppet

25/11          Öppet hus 8.30-11.30 (frivillig närvaro, de elever som deltar är lediga 10/1)

25/11           Julmarknad 11.30-13.30 Välkomna!    

21/12          Terminsslut

8/1              Planeringsdag för personalen på förskolorna, förskolan är stängd

9/1              Studiedag för skola OCH fritids, OBS! verksamheten stängd HELA dagen

10/1            Terminsstart för de elever som inte deltagit på Öppet Hus 25/11

11/1            Terminsstart för de elever som deltagit på Öppet Hus 25/11

15/1            Skolinformationsmöte 18.30 för föräldrar till blivande förskoleklassbarn, läsåret 2018/2019

v.8              Sportlov, fritids öppet

7/3              Studiedag, fritids öppet

v.11            Kvalitetsmålsvecka

v.13            Påsklov, fritids öppet

30/4           Lovdag, fritids öppet

11/5           Lovdag, fritids öppet

v.21           Friskvårdsvecka

8/6            Terminsslut