Brandskyddsutbildning

Idag har personalen på förskolan haft brandskyddsutbildning. Det började med en teoretisk genomgång där vi lärt oss att se risker på vår arbetsplats och att arbeta förebyggande. Vi har också lärt oss förstå under vilka omständigheter det kan börja brinna och hur vi bör agera när olyckan väl är framme.
 
Efter den teoretiska genomgången var det en praktisk övning med brandsläckare och brandfilt.