Elevrådet 2016/2017

Idag gör vi ett nedslag hos årets elevråd och mötet med rektorn. På agendan var det skolans trivselregler. Trivselreglerna är framtagna av resp klass under förra veckans värdegrundsarbete. Nu ska elevrådet med rektorn och utifrån materialet ta fram de gemensamma trivselreglerna som gäller för hela skolan.
 
Publicerat i Skola