Smiley på Hustomtens Förskola

Köket på Hustomtens Förskola har nu blivit Smiley-premierad! Detta är vi förstås glada för efter många års välskött kök och ett toppmodernt nyrenoverat kök sen två år tillbaka.

Vår kock, Stina, i köket är ju givetvis mallig för denna utmärkelse och det tycker vi att hon ska vara! :)
 
Miljöförvaltningen motiverar: För att kunna få en Smiley ska resultatet av kontrollen motsvara det som gäller för kriterierna i erfarenhetsklass A enligt Livsmedelsverkets system för erfarenhet. Detta innebär att Miljöförvaltningen har granskat stora delar av kökets metoder för att producera säkra livsmedel. Metoderna är väl fungerande i verksamheten och man har konstaterat att de följs. Vi arbetar för att tidigt själv upptäcka brister i systemet och i verksamheten och vi åtgärdar omgående brister som upptäcks.
 
Man har endast noterat någon enstaka avvikelse eller ett fåtal mindre brister (iakttagelser) vid kontrollen. Vi åtgärdar detta omgående när man påpekar detta. Avvikelserna är inte återkommande.
 
Uppfyller verksamheten dessa kriterier bedömer man att anläggningen har så bra metoder för att producera säkra livsmedel att tiden för kontroll och även frekvensen kan minskas.