Skolfotografering

Idag är det fotografering inför kommande skolkatalog 2016/2017.
 
Först lite justering....
 
..... och så tar vi fotot.

Lite justering.......
 
....... och så tar vi fotot. :)
 
 
 

Värdegrundsvecka

Varje nytt verksamhetsår börjar vi med att prata om vår värdegrund. Hur ska vi vara mot varandra och med varandra. Alla är vi olika men unika och tillsammans blir vi en härlig grupp o s v. Detta och mycket mer tar vi upp och pratar med eleverna om. Det är även många olika praktiska samarbetsövningar som visar betydelsen av det vi pratar om.
 
Åk 3 illustrerar sina tankar utifrån en ocean med olika fiskar i härliga färger och former.
 
Åk 6 har börjat skissa på sitt förslag till skolans trivselregler.
I åk 5 är alla eleverna en lysande stjärna.
 
Förskoleklassen byggde ett namnpussel som visar att alla pusselbitar är olika, ingen är den andra lik och alla är vi unika och lika mycket värda. När pusslet blev färdigt visade det att varje pusselbit är lika viktig.
 
På Ramlösa friskola och förskola har personal och arbetsledning arbetat fram en gemensam värdegrund som är övergripande för hela vår verksamhet. Den består av fyra huvudpunkter:

1. Alla människors lika värde.

Det betyder att vi:

 • är en demokratisk förskola och skola
 • skapar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av      kön, social eller etisk bakgrund
 • värnar och respekterar olika kulturer
 • är lyhörda för föräldrars och barns åsikter och önskemål

2. Respekt och hänsyn

Det innebär att:

 • alla vuxna i barnens omgivning är goda förebilder
 • alla använder ett språk som är välvårdat
 • vi skapar en miljö där medkänsla är ett naturligt inslag
 • vi tar ansvar för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö

3. Upptäckarglädje och nyfikenhet

Det innebär för oss att:

 • vi som arbetar på Ramlösa friskola är positiva och visar lust för vårt      arbete, så sätt blir vi positiva förebilder för vår omgivning
 • vi uppmuntrar barnen till nyfikenhet och spontanitet
 • vi erbjuder ett varierat utbud av material och upplevelser

4. Trygghet

Är ett resultat av vår värdegrund. Därför vill vi skapa en miljö där alla – barn, föräldrar, personal och arbetsledning – känner sig trygga och har förtroende för varandra

Nytt skolår har startat!

Traditionsenligt första skoldagen för året höll vi i en välkomstceremoni för våra nya elever i förskoleklassen.
 
Vi har en fadderverksamhet där åk 3 blir faddrar till nya förskoleklassen. Det hölls ett välkomsttal från en elev som hälsade nya eleverna välkomna och talade om att man alltid kan vända sig till sin fadder om man behöver hjälp med något.

Efter att ha sjungit Kompissången delade faddrarna ut varsin ballong till varje elev i förskoleklassen som efter nedräkning skulle släppa ballongerna högt upp i skyn 10, 9, 8, 7.........
 
.........3, 2, 1!