Trivselregler skolan

Under vår värdegrundsvecka har varje klass diskuterat vilka trivselregler som ska gälla på skolan. Dessa klassvisa diskussioner har utmynnat i ett gemensamt dokument som ska gälla hela skolan och praktiseras varje dag.
 

En aktiv rast!

Härliga sensommardagar i september gör att vår fina skolgård utnyttjas till max. Efter någon lektion kan det vara skönt att få komma ut och röra på sig... :)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIF-BP 24 september