Firande av FN-dagen

FN-dagen firade förskola och skola tillsammans på skolan. Man samlades för att sjunga några gemensamma sånger och de som ville kom utklädda i FN-dagens tecken d v s utklädda i någon form som representerade ett annat land. Efter storsamlingen träffades man klassvis med sina resp kompisklasser där man utövade internationella lekar.
 
Trädet dekorerades av fredsduvor och flaggor, likaså staketet.
 
Vi sjöng tillsammans.
 
Lekarna var ett uppskattat och roligt inslag.
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicerat i Allmänt