Jujitsu på schemat

Idag hade vi vårt första besök av Henka Dojo Jujitsu när förskoleklassen hade idrott. Instruktören, Anita, körde ett idrottspass med våra elever för att de skulle få prova på denna kampsport på ett lekfullt sätt. Under denna och nästa vecka ska skolans alla årskurser ha fått ett besök av Anita på deras respektive idrottslektioner.
 
Lyssna noga och ta in instruktioner.
 
Övningarna var lekfulla och enkla med mycket rörelse.
 
Mycket glädje och skratt. :)
 
Avslut med en "high five".
 
 
 
 
 
 
 
 

6-års träff

Varje vårtermin sluter alla blivande förskoleklassbarn från Hustomten upp. Man träffas och har det roligt tillsammans under lekfulla former. Man knyter nya vänskapsband till vad som kan komma att bli en blivande klasskompis. Vi gör så att steget från förskola till förskoleklass på skolan blir ett roligt och naturligt val att göra.
 
 
 

iPad utbildning

Igår hade Hustomtens förskola en utbildningsdag för pedagogerna i iPads med fokus på att lära med iPads. Vår utbildare var Lena Gällhagen, en av landets främsta IT-pedagoger. Hustomtens förskola har nu tagit steget fullt ut med att använda modern IT-teknik för lärande.
 
De olika passen under dagen var indelat i pedagogisk dokumentation och skapande aktiviteter. De olika apparna som användes krävde ingen lång startsträcka och "vips" så var en dokumentation eller aktivitet i full gång efter en kort genomgång.
 
När alla pedagoger känner sig "varma i kläderna" kommer varje barn att involveras och känna hur roligt det kan vara att lära sig något nytt med dagens digitala verktyg. Det kan vara allt från filmproduktion, öva matematik, skapa musik eller logiskt tänkande, ja listan kan göras lång, det är bara ens egna begränsningar som sätter "taket".