iPads i förskoleundervisningen

"Hustomtens Förskola mot framtiden med modern teknologi som en naturlig del av lärandet", så inleder vi vårt nya samarbete med våra partners Kullander Jansson. Kullander Jansson är en av södra Sveriges största Apple-återförsäljare och nu vår leverantör och utbildare i verktyget iPad.
 
Våra avdelningar på förskolan kommer nu att få börja bekanta sig med iPads och barn och pedagoger tillsammans ska utveckla "plattan" som en naturlig del av lärandet.
 
Gårdagen började vi med en praktisk utbildning kring handhavandet av plattan som snart ska följas upp med en pedagogisk utbildning med en av landets bästa utbildare på området, Lena Gällhagen, bl a känd för sina böcker om Ipad i skola och förskola.
 
En koncenterad och aktiv publik som får packa upp och bekanta sig med deras nya Ipad.
 
 
 
 
 

Information till föräldrar med blivande förskoleklassbarn

Nu närmar sig skolvalet för Ert barn och därför vill vi informera Er om vår förskoleklassverksamhet på Ramlösa friskola.

 

På Ramlösa friskola grundar sig verksamheten på att vi är en liten skola som sätter barnet i centrum. Vi tycker att det är viktigt att varje dag bekräfta det enskilda barnet genom att samtala med barnet och att ge positiv feedback som bekräftar den individuella utvecklingen.

 

I förskoleklassen arbetar vi utifrån innehållet i läroplanen. Vi arbetar med språk, matematik, natur, teknik, miljö, motorik och skapande ämnen. Däremot följer vi inga kursplaner i dessa ämnen utan vi ser oss som en bro mellan förskolan och skolans verksamheter. Mycket av det dagliga arbetet i förskoleklassen bygger på skolförberedande aktiviteter, såsom trygghetsövningar och gruppaktiviteter. Förskoleklassens viktigaste uppgift enligt oss är att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära, hos oss ska det vara roligt att lära!

 

Vi anser att det är viktigt att det finns en röd tråd som löper utifrån förskolans läroplan och sedan vidare upp i skolans läroplan. Förskoleklassens verksamhet bygger vidare på det som förskolan har lagt grunden för och detta är möjligt genom ett välfungerande samarbete mellan dessa verksamheter.

 

Förskoleklassverksamheten bedrivs i våra nya moderna lokaler på Magnoliagatan 5 mellan 8.30-13.00 måndag-fredag. Behöver barnet omsorg innan 8.30 och/eller efter 13.00 så finns det fritidsverksamhet för dessa barn på Mini fritids mellan 6.30-17.30.

 

Skolvalet går till så här:

 

Information har under vecka 48 skickats ut centralt från Skol- och fritidsförvaltningen till alla blivande förskoleklassbarn i kommunen. Man kan antingen fylla i en skolvalsblankett direkt på Hbg stads hemsida och skicka in eller via webbtjänsten logga in med en e-legitimation. Blanketten ska fyllas i och skickas in till Skol- och fritidsförvaltningen senast 31/1-2014.

 

Alla val registreras centralt på Skol- och fritidsförvaltningen och distribueras ut till respektive vald skola efter förstahandsval, andrahandsval och tredjehandsval. Tänk på att intagningarna görs utifrån den plats på valet man gjort, t.ex. om Ni gjort ett andrahandsval till Ramlösa friskola så tillsätts platserna utifrån förstahandsvalet först och eventuell förtur kan vara förbrukad.

 

Bekräftelse på ansökan och platserbjudande skickas ut via e-post och SMS under februari-april.

 

Varmt välkomna till Ramlösa friskola, en liten skola för alla med eleven i centrum!

 

Informationsmöte: Skolval förskoleklassen HT 2014