Plantering av växter på skolan

Nu har det börjat planteras på skolgården och kring vår utemiljö.
 
En bil kommer lastad med växter!
 
Södra gaveln har fått Spireaväxter.
 
Rabatten utanför biblioteket där ska Solhattar och Nepetaväxter (liknar lavendel) trivas vid den varma och soliga väggen.
 
Vid parkeringen kommer man att mötas av Magnolior, Syrener, Forsythia tillsammans med ett Malusträd (som inte levererats ännu). Det blir en härlig färgprakt när blomningen kommer igång nästa år :)
 
I gränsen mellan naturgräs och konstgräs kommer olika slag av långgräs fungera som en skiljelinje.
 
Vid västra ingången till skolgården kommer vi att prydas av vintergröna Aucuba-Japonica växter tillsammans med guldfärgade Euonymusbuskar/klätterbenved och blommande Kerria Japonica prydnadsbuskar. Allt är inte levererat ännu.
 
Utanför vid cykelparkeringen kommer det även att planteras en Ligusterhäck för att inrama och markera var vår fastighet börjar.