Matematiklyftet

Matematiklyftet är en satsning som skolverket gör för att öka elevernas kunskaper om matematik. Ramlösa Friskola har tillsammans med Slottshöjdens skola och Al Marifskolan ansökt och blivit beviljade medel för detta. Vi har tillsammans anställt en matematikhandledare som är anställd för att handleda lärarna i detta projekt under hela detta läsår.
 
 
Vi kan även stolt visa upp vår nya matteverkstad som fått ett nytt och fräscht innehåll under sommaren. Här kommer många kluriga och intressanta matteupgifter att lösas och praktiseras under läsårets gång! 
 
 

Värdegrund

På Ramlösa friskola och förskola har personal och arbetsledning arbetat fram en gemensam värdegrund som är övergripande för hela vår verksamhet. Den består av fyra huvudpunkter:
 

1. Alla människors lika värde.

Det betyder att vi:

 • är en demokratisk förskola och skola
 • skapar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av      kön, social eller etisk bakgrund
 • värnar och respekterar olika kulturer
 • är lyhörda för föräldrars och barns åsikter och önskemål


2. Respekt och hänsyn

Det innebär att:

 • alla vuxna i barnens omgivning är goda förebilder
 • alla använder ett språk som är välvårdat
 • vi skapar en miljö där medkänsla är ett naturligt inslag
 • vi tar ansvar för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö

3. Upptäckarglädje och nyfikenhet

Det innebär för oss att:

 • vi som arbetar på Ramlösa friskola är positiva och visar lust för vårt      arbete, så sätt blir vi positiva förebilder för vår omgivning
 • vi uppmuntrar barnen till nyfikenhet och spontanitet
 • vi erbjuder ett varierat utbud av material och upplevelser

4. Trygghet

Är ett resultat av vår värdegrund. Därför vill vi skapa en miljö där alla – barn, föräldrar, personal och arbetsledning – känner sig trygga och har förtroende för varandra

 

På bilden ovan är det Regnbågen som genomför en samarbetsbana. Här följer ytterligare bilder på hur vi lär ut samt tillämpar värdegrunden på ett pedagogiskt vis. En vecka per termin är avsatt för att uppmärksamma värdegrunden men i själva verket är detta en process som förekommer och utövas varje dag.

 

Förskoleklassen byggde ett namnpussel som visar att alla pusselbitar är olika, ingen är den andra lik och alla är vi unika och lika mycket värda. När pusslet blev färdigt visade det att varje pusselbit är lika viktig.

 

Åk 1 har gjort en samarbetningsövning som heter knuten. Man stod i en ring, sen blundade man och gick sakta in mot mitten för att finna ett par händer. Därefter skulle man samarbeta för att knyta upp knuten och komma ut i en cirkel igen.

 

Solstrålen har tillsammans skapat ett konstverk med hjälp av färg. Tillsammans hjälptes man åt att styra pappret åt olika håll så färgen kunde rinna runt. De flesta barnen tyckte det liknade ett spindelnät!

 

Stjärnskottet avslutade med att färdigställa kompistavlan. Man diskuterade fram med barnen många bra ord och tillvägagångssätt om hur vi ska vara mot varandra som man sedan skrivit ner och gemensamt tummat på.
 
 
På Mångubben jobbar man med att lära känna varandra och avdelningen ordentligt. Man pratar om hur vi ska vara mot varandra och hur en bra kompis är och hur vi ska prata med varandra. Man har bl a lekt med lera tillsammans och tränat på att samarbeta.
 

Åk 2 har gjort trivselregler, samarbetslekar och kompisarna har överöst varandra med positiva ord om ens personlighet eller saker som man är bra på. Dessa ord finns på insidan av bänken som en påminnelse att man är bra på många saker!

 

Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete, säger klassläraren Anette, men det är alltid bra att börja terminen med aktiviteter som stärker självkänslan både individuellt och som grupp.

 

Så här koncentrerade var eleverna när de läste alla positiva saker om sig själva.

 
 

 

 

Vad händer här?

Vår minsta enhet, Hustomten Kometen, genomgår en förvandling just nu. I vår upprustnings- och underhållsplan har turen nu kommit till Kometen. Under sommaren har vi bytt ut hela köket, målning återstår, och fasaden håller på att få en ansiktslyftning där alla fönster och fönsterbleck byts ut. Fasadpanelen är också utbytt och snart blir hela huset "föryngrat" i sitt utseende.