Blockflöjt på fritids

Ett resultat av föräldrarådets och skolans samarbete har nu under den innevarande vårterminen utmynnat i en blockflöjts-kurs för våra fritidsbarn. En dag i veckan kommer Lennart Rehnborg från Dunkers och håller i lektionen för många av våra intresserade skolelever under deras fritids.


Det är många nya noter man får lära sig


Detta är halva gruppen som vi ser här, innan dess har det varit lika många elever bestående av yngre åldrar. Lennart har detalt upp eleverna i två grupper där varje lektion är på 40 minuter.

Nya skolan färdigskissad!


Ramlösa Friskola bygger ny skola med inflyttning till skolstart HT 2012!

Nu har vi format den skola vi vill ha på en skiss, detta tillsammans med Pamil, som blir vår partner och fastighetsägare. Riktlinjerna är satta och nu ska vi bli en av Helsingborgs modernaste grundskola. Skisserna som ni kan se är en produkt av många års planering och framförallt en kravspec som vuxit fram utifrån personalens och elevernas önskemål på hur en modern och ändamålsenlig skola ska se ut i framtiden. Vi känner att både fasader, utemiljö och innemiljö bildar en helhet som motsvarar vad vi vill ha och framförallt är en miljö där vi kommer att trivas i framtiden, lita på det! Ingenting är lämnat åt slumpen. En komplett skola måste ha en attraktiv skolgård som får eleverna att röra på sig och använda sin kreativa förmåga även utanför skolsalen. I ett tidigt planerinsstadium fick elever och personal önska sig hur en skolgård skulle kunna se ut. Det fanns många idéer och frågan var bara hur vi skulle få plats med alla fina förslag. Till slut blev innehållet enligt nedanstående skiss: Det är en skolgård som kommer att erbjuda mycket rörelse och lek. Från dagens leriga och blöta "gräsmatta" och i övrigt hårdgjorda grusytor blir det istället en asfalterad skolgård med olika "stationer" att tillbringa sin rast på eller fritidsverksamhet. För alla som gillar det här med fotboll och basket kommer det att finnas en multiarena med konstgräs, en efterlängtad utomhusaktivitet som kommer att fungera året runt, med vissa få undantag.

För de elever som istället vill utmana sina motoriska färdigheter kommer en hinderbana att vara deras utmaning. Gungor är alltid en populär aktivitet, detta kommer också att finnas men vi kommer dessutom att koppla på en korggunga, det fina med den är att det kan vara flera barn i den samtidigt.

Granne med gungorna kommer en "modell större" klätterställning att finnas. Har man inte fått nog av hinderbanan kan man fortsätta här.

Utanför dessa större områdena kommer det finns möjligheter med hoppa hage, spela olika bollspel på bollplanket eller fortsätta med basketspel på de uppsatta basketkorgarna mitt ute på skolgården eller varför inte spela "inne"bandy på våra lösa bandymål. I nära anslutning kommer det även finnas ute-pingisbord för den som gillar det här med racketspel. För de mindre barnen kommer det att även finnas gungbrädor och sandlåda.

Längst ner på denna skiss finns det även en 60-meters löpbana som ska locka till utmanande dueller mellan varandra eller en möjlig aktivitet när vi har idrott på skolgården. I slutet på denna bana kommer det att skapas en kulle av alla jordmassor som kommer att flyttas runt vid markarbetet, ett bra alternativ att placera en park-rutschkana.

I övrigt ska det finnas gott om bänkar med bord att kunna sitta på samt en önskan om en "grön" läshörna kommer skapas för eventuella möjligheter till enstaka utomhus-lektioner vid fint väder.

I ett sent skede har det kommit upp önskemål om en mindre variant av skateramp. Leverantören av lekplatsutrustning tittar nu på möjligheten att ev kunna placera ut en sådan på ett lämpligt ställe på skolgården. Vår nya skola kommer att återspegla mycket rymd jämfört med dagens byggnad. Klassrummen blir större och rymligare, korridorerna bredare och till varje klassrum finns det alltid grupprum kopplade. Dagens luncher i klassrummen är ett minne blott, nu kommer en större matsal inrymma elevernas lunchintag. Istället för som idag när alla äter samtidigt blir det två olika sittningar, detta gagnar även utrymmet ute på skolgården när vi sprider på rasterna mellan de olika åldrarna. 

I nära anslutning till matsalen kommer ett större uppehållsrum att finnas. Detta kommer att finnas för våra större elever vid vissa inneraster med möjlighet till spel, pingis eller lyssna på musik på datorn, samt till fritids på eftermiddagen. Tanken är att kunna använda matsal och uppehållsrum som en mindra "aula" att öppna upp vid större sammankomster som t ex julavslutning eller skolavslutning till sommaren vid dåligt väder, annars använder vi oss av den fina skolgården.

Skolhälsan kommer att få ett eget permanent utrymme och kommer inte som idag behöva dela utrymme med något annat. En annan glädjande nyhet också är att vi nu kommer att ha egna omklädningsrum med dusch på skolan. De dagar som vi kommer att ha utomhus-idrott kan vi byta om på skolan.

Personalutrymmena blir större med personalrum och möjlighet till konferens. Det kommer även finnas ett separat lärarrum där lärarna kan planera i lugn och ro.

I nära anslutning till matsalen kommer det att finnas ett bibliotek och data-arbetsplatser för elever utöver de bärbara datorer som kommer finnas tillgängliga i klassrummen. Ett nytt rum tillkommer och det är Matterummet. Här ska man som lärare kunna planera in lektioner och jobba med praktisk och laborativ metematik. Här kommer vi att samla allt vårt matematikmaterial.  Nu kommer vi tillsammans med Pamil titta på en tidplan som ska ta oss i mål till höstterminens början. Mycket av produktionstiden på byggnaderna kommer att ske på fabrik nu under våren så att platsbygget på själva skoltomten tar så kort tid som bara går. Under sommarlovet lyfter vi bort de nuvarande modulerna och markarbetet tar vid för att kort därefter göra klart för de nya byggnaderna. Mer om detta framöver!

Skolval HT-2012

Vi hälsar alla föräldrar med barn som börjar förskoleklassen till hösten samt nya intresserade föräldrar välkomna till skolinformationsmöte på skolan 16/1 kl 18:30. Detta möte är öppet för allmänheten som är nyfikna på vår skolverksamhet. På mötet informerar våra duktiga pedagoger om verksamheten i förskoleklassen, på fritids och i skolan. Det kommer även att finnas utrymme att kunna ställa egna frågor.