Värdegrundsvecka

 
 
 
Denna vecka är det värdegrundsvecka på Ramlösa Friskola och Hustomtens Förskola. Personal och arbetsledning har arbetat fram en gemensam värdegrund som är övergripande för hela vår verksamhet. Den består av fyra huvudpunkter:
  •  Alla människors lika värde

Detta betyder att vi:

är en demokratisk förskola och skola

skapar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etisk bakgrund

värnar och respekterar olika kulturer

är lyhörda för föräldrars och barns åsikter och önskemål

 

  • Respekt och hänsyn

Det innebär att:

alla vuxna i barnens omgivning är goda förebilder

alla använder ett språk som är välvårdat

vi skapar en miljö där medkänsla är ett naturligt inslag

vi tar ansvar för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö

 

  • Upptäckarglädje och nyfikenhet
Det innebär för oss att:
vi som arbetar på Ramlösa Friskola och Hustomtens Förskola är positiva och visar lust för vårt arbete, på så sätt blir vi positiva förebilder för vår omgivning
vi uppmuntrar barnen till nyfikenhet och spontanitet
vi erbjuder ett varierat utbud av material och upplevelser
 
  • Trygghet
Är ett resultat av vår värdegrund. Därför vill vi skapa en miljö där alla - barn, föräldrar, personal och arbetsledning - känner sig trygga och har förtroende för varandra
 
Här kommer ett axplock av bilder från verksamheten på hur vi tillämpar och lär ut vår värdegrund till barnen.
 
På avd Stjärnskottet har barnen tillsammans pratat om hur en kompis ska vara. Sedan gjorde de tumavtryck på sin kompistavla som kommer sitta uppe under terminen och påminna barnen om hur vi tycker om att vara mot varandra.
 
Stjärnskottets pedagoger spelade upp en teater för barnen som handlade om att en kompis inte fick vara med. Man frågade barnen mitt i teaterföreställningen om det var så man skulle göra som kompis. Barnen berättade för dem att alla skulle få vara med och leka. Då fortsatte de spela teater och alla kompisar fick vara med.
 
Bild som visar hur fin en kompis kan vara.
 
På avd Regnbågen har man haft samarbetsbana. Slalom, uppför backen, gå balansgång, uppför bordet och så får man inte glömma att hela tiden prata med ens kompisar som man sitter ihop med i ringarna.
 
 
 

Skolbygget v 34

Här kommer lite uppdaterade bilder kring den gångna veckan. Dessa första bilder visar arbetet med läggande av dränering samt avlopp. Här åker vårt gamla bollplank till tippen. Pamil har som en god gest lovat hjälpa vår närmsta granne med att fixa dennes framsida samt de delar av trädgården som gränsar mot skolan :-) Vårt nya miljöhus fick inte plats på vår egen fastighet utan Pamil har fått lov att anlägga detta på granntomten, här kommer dess plats att vara. Under byggtiden finns här en modul för arbetarna.

En vältrafikerad byggarbetsplats from Ramlösa Friskola on Vimeo.

Skolstart!

Idag var det slut på det låååånga sommarlovet och åter skolstart för våra skolelever. Som tradition har vi att våra nytillkomna elever i förskoleklassen hälsas välkomna av deras faddrar i åk 3. Faddrarna räcker över ballonger till eleverna i förskoleklassen, man talar om vad en fadder är och kan hjälpa till med och tillsammans sjöng man "kompissången".
 
När man lämnat ifrån sig ballongen sker det nedräkning från 10, 9, 8.........., 0, därefter släpper man iväg alla ballongerna högt upp i skyn. Detta året lät man ett meddelande följa med ballongen och hoppas att den som hittar ballongen kommer att höra av sig till förskolekassen någon gång. Nåja, någon ballong orkade inte stiga upp i skyn så nytt försök görs under morgondagen..... 

Skolstart för förskoleklassen from Ramlösa Friskola on Vimeo.